HELM POLSKA SP. Z O.O.
Skip to main content

Zgodność z przepisami

Jako firma globalna ponosimy odpowiedzialność społeczną wobec klientów, pracowników, inwestorów i społeczeństwa. Ta odpowiedzialność społeczna obejmuje przestrzeganie przrez nas obowiązujących przepisów prawa w każdym miejscu i czasie. Aby to zapewnić, wdrożyliśmy kompleksowy system środków.


Jego podstawą jest

Kodeks postępowania HELM (HCOC).

HCOC określa podstawowe zasady i reguły zgodności, zgodnie z którymi działamy w firmie HELM.

Download HCOC


HELMLINE – system informowania o nieprawidłowościach w firmie HELM

Nasz system informowania o nieprawidłowościach HELMLINE oferuje wszystkim pracownikom, ale także naszym partnerom biznesowym, naszym dostawcom i ich pracownikom, a także innym stronom trzecim w kontekście zawodowym, chroniony kanał komunikacji w celu uzyskania wskazówek dotyczących możliwych naruszeń zgodności dotyczących, między innymi, praw człowieka, naruszeń środowiskowych i klimatycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, korupcji, karteli i ochrony danych.

Zachęcamy wszystkich sygnalistów do jak najszybszego powiadamiania nas, jeśli zauważą lub podejrzewają, że ktoś zachowuje się w sposób niezgodny z przepisami lub nieuczciwy w trakcie pracy dla naszej firmy lub jednego z naszych partnerów. Pomoże to zapobiec przekształceniu się małych problemów w duże.

Jeśli podejrzenie zostanie zgłoszone w dobrej wierze, sygnalista – niezależnie od tego, czy podejrzenie ostatecznie się potwierdzi, czy nie – nie musi obawiać się żadnych niekorzystnych konsekwencji. W szczególności nie będą tolerowane żadne działania odwetowe ani dyskryminacja.

Dokonaj zgłoszenia już teraz

Masz kilka możliwości:

  1. bezpośrednia rozmowa z dyrektorem firmy.
  2. skontaktowanie się z działem Compliance lub HR.
  3. zgłoszenie informacji telefonicznie lub za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego z naszą HELMLINE. Jeśli chcesz, możesz również dokonać zgłoszenia anonimowo. Na przykład bezpośrednio tutaj:

Prześlij wskazówkę

Download