HELM POLSKA SP. Z O.O.
Skip to main content

Wiadomości

Major chemicals organisation HELM AG (“HELM”) and Lithium chemicals producer LevertonHELM announce HELM`s full acquisition of LevertonHELM, becoming the sole owner and shareholder of LevertonHELM as of today.

Czytaj więcej

Grupa HELM odnotowuje stabilne przychody. Zyski są obciążone czynnikami zewnętrznymi oraz stratami spółek powiązanych.

Czytaj więcej

HELM zawiera wyłączną umowę z ACF Minera z siedzibą w Chile w celu utworzenia spółki joint venture dla produkcji i wprowadzenia na rynek azotanu potasu

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2020 r. firma HELM zwiększy wolumen sprzedaży propylenu produkowanego w niemieckiej rafinerii PCK Schwedt o ponad 100 tys. ton rocznie.

Czytaj więcej

Koncern HELM zwiększa wyniki

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2019 r. Firma HELM wprowadzi na rynek większość propylenu wyprodukowanego w niemieckich rafineriach PCK Schwedt, MiRO Karlsruhe oraz Bayern Oil Vohburg.

Czytaj więcej

HELM AG, Proman AG oraz Southern Chemical Corporation (SCC) w dniu dzisiejszym ogłosili znaczącą restrukturyzację regionalnej działalności w sektorze metanolu dla ustanowienia globalnej spółki z mieszanym kapitałem Joint Venture HELM Proman Methanol AG.

Czytaj więcej

Sasol Chemicals oraz HELM AG zawarły długoterminową umowę marketingową na glikole etylenowe.

Czytaj więcej

Nowy zakład produkcyjny CHINA JUSHI zostanie ukończony trzy lata wcześniej niż planowano, a jego roczna wydajność produkcyjna wyniesie 200.000 ton

Czytaj więcej

Firmy HELM AG oraz Greenyug, LLC ogłosiły dzisiaj długoterminową umowę na zakupu i sprzedaż bio octanu etylu, który ma być produkowany w planowanym zakładzie produkcji octanu etylu zlokalizowanym w Columbus, Nebraska.

Czytaj więcej

Jako wyłączny dystrybutor firmy JUSHI w Niemczech, Austrii i Szwajcarii firma HELM AG będzie kontynuować marketingową obsługę jej produktów, również tych pochodzących z nowej produkcji.

Czytaj więcej

Nowa strona internetowa

Czytaj więcej

Dnia 01.01.2016 firma HELM AG oraz firma ELAB przedłużyły długoterminową umowę marketingową dla alkilobenzenu linearnego (LAB). HELM zakłada stałą wielkość eksportu wynoszącą 100 000 ton LAB rocznie.

Czytaj więcej