HELM POLSKA SP. Z O.O.
Skip to main content

Wytyczne dotyczące zarządzania i współpracy

Nasze 7 Zasad Przywództwa stanowi siłę napędową naszej kultury.
Każda z tych zasad opiera się na własności, zaufaniu, otwartości, szczerości, przejrzystości i pasji do ciągłego doskonalenia.

  1. Myśl i działaj jak przedsiębiorca
  2. Promujemy kulturę zaufania
  3. Bądź obiektywny i nastawiony na wyniki
  4. Wykazuj się odpowiedzialnością i deleguj zadania
  5. Dąż do ciągłego doskonalenia
  6. Promuj Różnorodność
  7. Pokaż swoje przywództwo - każdego dnia!