HELM POLSKA SP. Z O.O.
Skip to main content

Rozwój produktu

Oferując długoterminowe umowy marketingowe i sprzedaż produktu, HELM umożliwia finansowanie projektów typu greenfield i rozbudowę istniejących zakładów chemicznych.

W przypadku wybranych produktów strategicznych, HELM angażuje się także jako dostawca kapitału dla takich projektów. W ramach ścisłej współpracy z kompetentnymi partnerami realizacja tych projektów jest wspierana poprzez opracowywanie analizy wykonalności i ekspertyzę technologiczną oraz usługi EPC przy projektowaniu zakładów.