HELM POLSKA SP. Z O.O.
Skip to main content

Założenia Polityki Korporacyjnej

I. WPROWADZENIE

Intencją Kierownictwa jest powiadomienie za pomocą niniejszych Założeń Polityki Korporacyjnej wszystkich pracowników firmy HELM jak i wszystkich zainteresowanych osób z zewnątrz o zasadach, celach i kulturze obowiązujących w Spółce. Firma HELM przyjęła niniejsze Założenia Polityki Korporacyjnej w drodze dogłębnych analiz i szczegółowych dyskusji. Służą one przekazaniu naszych zasad i przekonań, które kształtowały firmę HELM w okresie jej rozwoju, są nadal istotne dla przyszłości i gwarantują podejmowanie zrównoważonych działań i prowadzenie zrównoważonej działalności.

Im jaśniej sformułujemy nasze cele tym łatwiej będzie je później realizować. Dotyczy to w równym stopniu naszej orientacji handlowej i biznesowej jak i naszego zaangażowania na rzecz wydajności i wysokich standardów jakościowych. Fakt, że z woli udziałowców firma HELM na zawsze pozostanie przedsiębiorstwem rodzinnym da partnerom biznesowym i pracownikom niezbędne długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa, jakich nie jest obecnie w stanie zapewnić wiele przedsiębiorstw. Decyzja ta jest też wyrazem naszej społecznej współodpowiedzialności za dalszy społeczno-gospodarczy rozwój. Obejmuje ona także odpowiedzialne traktowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą odpowiedzialności i troski oraz zasadą odpowiedzialnego zarządzania.

Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby w codziennej pracy sprostać wymogom naszej misji, celem upowszechnienia jej wśród naszych partnerów biznesowych i pracowników, przyczyniając się tym samym do naszego trwałego sukcesu.

II. CEL

Tworzenie długotrwałych i zrównoważonych wartości w międzynarodowym handlu chemikaliami.

III. TOŻSAMOŚĆ

 1. Jesteśmy globalną firmą handlową działającą w branży chemikaliów skupiającą się na dystrybucji na rynkach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy szeroką gamę usług naszym partnerom biznesowym.
 2. Jesteśmy najlepsi w naszych grupach produktów.
 3. Zwracamy szczególną uwagę na naszych klientów i dostawców. Działamy uczciwie, otwarcie, szybko, rzetelnie i w sposób elastyczny.
 4. Jesteśmy firmą rodzinną.
  Udziałowcy i pracownicy w równym stopniu przyczyniają się do zachowania naszej niezależności.
 5. Jesteśmy zorientowani na wydajność i przyszłość i kierujemy się tradycyjnymi wartościami.
 6. Wierzymy w społeczną odpowiedzialność wobec naszych pracowników i społeczeństwa.
 7. Myślimy długoterminowo i dążymy do stałego i zrównoważonego rozwoju naszej firmy.
 8. Na wszystkich poziomach działamy zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Naszym celem jest, aby przekonać poprzez najlepsze wykonanie.
 9. Postępujemy z surowcami chemicznymi zgodnie z założeniami programu Odpowiedzialność i Troska, aby chronić ludzi i środowisko.
 10. Jesteśmy nastawieni na zysk i zwracamy uwagę na koszty, a naszą efektywność kontrolujemy za pomocą wskaźników finansowych.

IV. PRZYSZŁOŚĆ

„Otwartość na przyszłość“

Rozwijamy się organicznie poprzez wzmacnianie mocnych stron oraz stałe skupianie się na grupach produktów i rynkach i specjalizację w tym zakresie.

Dlatego też rozumiemy konieczność stałego dostosowywania naszych struktur marketingowych i procesów w obliczu coraz większej złożoności poszczególnych obszarów prowadzonej przez nas działalności.