HELM POLSKA SP. Z O.O.
Skip to main content

Odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo

Jako odnosząca sukcesy na międzynarodowym rynku firma handlująca chemikaliami przywiązujemy ogromną wagę do odpowiedzialnego obchodzenia się z naszymi produktami. Bezpieczeństwo i troska odgrywają najważniejszą i czołową rolę zarówno podczas transportu jak i składowania. Ma to na celu ochronę ludzi i środowiska; jednak, jednocześnie służy też zabezpieczeniu potencjału innowacyjnego i konkurencyjności naszej spółki. Prowadzimy intensywne działania w zakresie zarządzania jakością, aby nasza spółka była przygotowana na wyzwania przyszłości.

Ponadto, dzięki dobrowolnemu udziałowi w organizowanym przez Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego (Verband der Chemischen Industrie) programie „Odpowiedzialność i Troska“ HELM AG przykłada ogromną wagę do zrównoważonego zarządzania zasobami oraz prowadzonego z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych programu „Global Compact“, który realizuje cele społeczne i środowiskowe.

W miarę posiadanych środków podejmujemy aktywne działania zmierzające do realizacji poniższych zasad w obszarze, na który mamy bezpośredni wpływ.

Dziesięć zasad inicjatywy ONZ „Global Compact“:

  • Popieranie i przestrzeganie w naszej strefie wpływów praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
  • Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka
  • Poszanowanie wolności stowarzyszania się
  • Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
  • Zniesienie pracy dzieci
  • Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
  • Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
  • Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii
  • Przeciwdziałanie wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu