HELM POLSKA SP. Z O.O.
Skip to main content

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością to niezbędny element ładu korporacyjnego w HELM. Kryje się za tym świadomość, że tylko poprzez ciągłe udoskonalanie możemy sprostać wymaganiom dynamicznego rynku światowego.

Firma HELM AG była jednym z pierwszych przedsiębiorstw chemicznych w Niemczech, które uzyskało dla siebie i swoich europejskich spółek zależnych, certyfikację DQS w październiku 1992, a teraz posiada certyfikację zgodną z DIN EN ISO 9001.

Pobierz certyfikat.

Grupa ekspertów naukowych i technicznych cały czas zapewnia optymalizację cykli produkcyjnych, poprzez rozwijanie wśród pracowników, dostawców podlegających audytom, klientów i naszych partnerów logistycznych świadomość na temat naszych wytycznych dotyczących polityki jakości.

Co więcej, specjalnie wyszkoleni pracownicy zespołu ds. zgodności pracują ze wszystkimi działami by zapewnić zgodność z ustawowymi parametrami i wytycznymi. Są to na przykład wytyczne EU-GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne), jak i Rozporządzenie REACH.

Jakość to podstawa naszych działań:

  • Znamy produkty, które kupujemy.
  • Wiemy, czego oczekują od nas nasi partnerzy biznesowi.
  • Dostarczamy naszym partnerom biznesowym to, czego od nas oczekują i w ten sposób zapewniamy ich zadowolenie.
  • W sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś niedoskonałości, szukamy ich przyczyn i zapewniamy, by nie pojawiły się już nigdy więcej.