Spółka HELM AG zwiększy wolumen sprzedaży propylenu o ponad 100 tys. ton rocznie

Od 1 stycznia 2020 r. firma HELM zwiększy wolumen sprzedaży propylenu produkowanego w niemieckiej rafinerii PCK Schwedt o ponad 100 tys. ton rocznie.

Fried Hansen

Fried Hansen

Executive Manager

F.Hansen@helmag.com vCard

Hamburg, Niemcy, 4 października 2019 r.

Na zlecenie kolejnego udziałowca rafinerii PCK Schwedt, firma HELM będzie świadczyć usługi marketingowe i logistyczne wspierające sprzedaż produktu jednej z najnowocześniejszych rafinerii w Europie.

Propylen ma zastosowanie w przemyśle chemicznym w wielu produktach zawierających polipropylen, alkohole OXO oraz kwas akrylowy.

Kierownik działu ds. sprzedaży propylenu w spółce HELM AG, Benjamin Kraatz, stwierdził:
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej możliwości. Przyczyniając się do wzrostu sprzedaży potwierdzimy naszą niezawodność i elastyczność wobec partnerów biznesowych. Dzięki doskonałej logistyce oraz koordynacji łańcucha dostaw w firmie HELM jesteśmy w stanie zapewnić naszym dostawcom i klientom realizację usług na najwyższym możliwym poziomie”.

O firmie HELM

HELM AG to firma rodzinna z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), założona w 1900 roku. HELM jest jedną z największych na świecie firm zajmujących się marketingiem chemikaliów. Firma HELM zapewnia dostęp do kluczowych światowych rynków, dzięki doskonałej znajomości specyfiki rynków lokalnych, sieci ponad 100 oddziałów i biur sprzedaży oraz udziałom w spółkach zlokalizowanych w ponad 30 krajach. Spółka HELM AG zatrudnia 1 621 pracowników.

Jako multifunkcjonalne przedsiębiorstwo, firma HELM prowadzi działalność marketingową w sektorach takich jak przemysł chemiczny, produkcja środków ochrony roślin, produkcja aktywnych składników farmaceutycznych i przemysł farmaceutyczny, jak również produkcja nawozów.