Komunikat Prasowy: Długoterminową umowa marketingowa zawarta pomiędzy Sasol a HELM AG

Sasol Chemicals oraz HELM AG zawarły długoterminową umowę marketingową na glikole etylenowe.

12 marca 2018,  Hamburg, Niemcy

Umowa Marketingowa zawarta pomiędzy Sasol a HELM wchodzi w życie wraz z uruchomieniem nowych urządzeń Sasol produkujących tlenek etylenu oraz glikol etylenu (EOEG) w Lake Charles, Luizjana, USA.

Urządzenie EO/EG Sasol posiada znamionową zdolność produkcyjną 250,000 t/rok dla glikolu mono-etylenowego (MEG), z możliwością produkcji wyższych glikoli. HELM wprowadzi na rynek i będzie zajmowało się dystrybucją części tej produkcji na terenie Ameryki Północnej, jak również na różnych rynkach eksportowych na całym świecie.

Produkcja Glikolu Etylenowego to część Amerykańskiego Mega Projektu Sasol obejmującego 1,5 mln t/rok skrakowanego etanu oraz sześć różnych urządzeń finalnej produkcji chemikaliów.

Uruchomienie produkcji dla pierwszych urządzeń jest planowane w drugiej połowie roku 2018.

Fried Hansen, Starszy Dyrektor Wykonawczy Business Unit Feedstocks w HELM AG, podkreśla znaczenie tej umowy dla Sasol i HELM: „Sasol skorzysta z naszej globalnej obecności połączonej z naszą logistyką, jak również z naszego zrównoważonego i niezawodnego zaopatrzenia. Dzięki długoterminowej umowie marketingowej wzmocnimy naszą pozycję w sektorze Glikoli Etylenowych oraz zrealizujemy ambitne plany rozwoju na tym polu.”

Mike Clark, Wiceprezes Organics, Sasol Performance Chemicals, dodaje: “W połączeniu ze znakomitymi surowcami Sasol oraz produkcją na poziomie światowym, globalny zasięg i doświadczenie HELM w zakresie marketingu glikoli przyczyni się do maksymalizacji naszego udziału w przewidywanej przyszłości.”

Informacje na temat Sasol:

Sasol to międzynarodowa spółka zajmująca się chemikaliami i energią, która pozyskuje technologie i wiedzę ekspercką od 30 300 ludzi zatrudnionych w 33 krajach. Opracowujemy i komercjalizujemy technologie oraz budujemy i obsługujemy zakłady o zasięgu światowym w celu wyprodukowania asortymentu wartościowych strumieni produktów, obejmujących paliwa ciekłe, chemikalia oraz elektryczność o niskiej zawartości węgla.