Komunikat dla prasy: HELM Group – 2018 Wyniki

Koncern HELM zwiększa wyniki

Hamburg, 31 maja 2019

Cały rok 2018:

  • Obrót światowy: 8,3 mld EUR (plus 11%)
  • Zysk netto koncernu wynosi 66,1 mln EUR (w rok ubiegłym 18,4 mln)
  • Utworzenie HELM PROMAN Methanol AG: globalnie działająca Joint Venture w celu wprowadzenia na rynek metanolu 
  • Sektor farmaceutyczny wnosi swój wkład do firmy rozwojowej Phargentis S.A. i jest otwarta na wymagający obszar leczenia chorób płuc

•W ubiegłym roku 2019 koncern HELM kontynuował swój kurs wzrostowy i wypracował zadowalający wynik. Zarówno obrót jak i wynik operacyjny rosną. Obrót światowy zwiększył się o 11% do 8,3 mld EUR.

Koncern zamknął rok z zyskiem 66,1 mln EUR (w roku ubiegłym: 18,4 mln EUR).

Obszary działalności: Chemicals, Fertilizer i Pharma miały znaczący wpływ na poprawę wyniku w ubiegłym roku. 

Hans-Christian Sievers, Prezes Zarządu HELM AG mówi: „W ubiegłym roku wkroczyliśmy na nowe ścieżki: dzięki naszemu udziałowi w największej instalacji do produkcji metanolu w Ameryce Północnej jak również założeniu HELM Proman Methanol staliśmy się ważnym graczem na globalnym rynku tego produktu. Jednocześnie zaś ciągle udowadniamy w naszym podstawowym zakresie działalności, jakie wartości dodane oferujemy dzięki naszym usługom w zakresie logistyki, dystrybucji i marketingu międzynarodowego. Potwierdzają to nowo zawarte umowy.“

Wynik koncernu: Rozwój w liczbach

- dane w mln EUR -201820172016
Przychód
- przychody zewnętrze5.106 (+24%)4.111 (+6%)3.867 (-15%)
- przychody globalne8.297 (+11%)7.445 (+7%)6.935 (-18%)
Zysk
- EBITDA112,3 (+140%)46,7 (+131%)20,2 (-71%)
- wynik brutto95,5 (+285%)24,8 (+786%)2,8 (-95%)
- nadwyżka roczna koncernu / - strata roczna66,118,4-15,6

 

Głównym rynkiem zbytu Koncernu HELM była w roku 2018 Europa, stanowiąca 56,3% naszego obrotu, następnie Ameryka z udziałem na poziomie 27,0% oraz Azja z udziałem 16,2%.

W dalszym ciągu wzmacnialiśmy kapitał własny, który wynosi obecnie 779 mln EUR (w roku ubiegłym: 727 mln EUR). Koncern posiada bardzo dobry wskaźnik kapitału własnego na poziomie 42%. Gwarantuje to niezależność i stabilność. Planowane są inwestycje w rozbudowę czterech głównych obszarów działalności.

Rozwój obszarów działalności w skrócie

Chemicals: Feedstocks, Derivatives oraz Methanol

W nadzwyczaj pozytywnych warunkach rynkowych z wzrostem cen produktów HELM Chemicals podwyższyła w roku 2018 skonsolidowany przychód ze sprzedaży do kwoty 3,7 miliarda EUR (w roku ubiegłym: 2,6 miliarda EUR). Odpowiada to wzrostowi o 42%.

Transakcje w obrębie linii produktowej związanej z metanolem były najbardziej znaczącym czynnikiem mającym wpływ na sukces rynkowy sektora Chemicals. Od czerwca 2018 HELM Proman Methanol Gruppe prowadzi działalność  w Wollerau w Szwajcarii. Dzięki oddziałom w  Houston, USA i Singapur HELM Proman Methanol zaspokaja popyt na całym świecie. Dodatkowo do dotychczas wprowadzanych do obrotu ilości nowa Joint Venture ma do dyspozycji także produkcje z nowo otwartego zakładu produkcji metanolu Natgasoline LLC w USA, w której to HELM jest udziałowcem.
 
Kwasy i ługi także odnotowują wzrost. W Burgos w Hiszpani otwarto nowy zakład.
  
Sektor Chemicals stanowi dzięki 73% udziałowi w obrotach najmocniejsze ogniwo Koncernu HELM. 

Fertilizer (nawozy sztuczne)

Rynek nawozów sztucznych okazał się w roku 2018 znowu nieprzewidywalny.
  
Sektor Fertilizer skoncentrował się ponownie na marketingu strukturalnym i dystrybucji, świadomie redukując ryzyko na tym nieprzewidywalnym obszarze. W USA HELM uruchomił w ramach ekspansji dystrybucji nowy terminal w Alexandrii w Luizjanie. W roku 2018 sektor  wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 760 mln EUR (w roku ubiegłym: 922 mln. EUR).

Sektor Fertilizer stanowi dzięki udziałowi w obrotach na poziomie 14,9% drugie najmocniejsze ogniwo Koncernu HELM, a w roku 2018 wniosła solidny wkład w odniesiony sukces. 

Crop Protection (Środki ochrony roślin)

Poza ogólnie trudnym rynkiem produktów rolnych jak kukurydza i soja rosnące koszty produkcji znacząco wpływają na rentowność w rolnictwie. Miało to negatywny wpływ na transakcje związane z produktami ochrony roślin.
 
Mimo że HELM Crop Protection udało się wypracować w tych wymagających okolicznościach przychody ze sprzedaży wyższe o 10,7% na poziomie 290 mln EUR (w roku ubiegłym: 262 mln. EUR), wynik nie jest zadawalający. Niewystarczający poziom dostaw w Chinach doprowadził do wzrostu cen, których nie można było w całości przenieść na klienta. Do tego doszły wahania kursowe przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej, które miały także negatywny wpływ na wynik finansowy.
 
Rynkami zbytu są Europa oraz Ameryka Północna i Południowa.

Pharma (Produkty farmaceutyczne)

HELM Pharma ponownie poprawiła wynik finansowy. Przychody ze sprzedaży wyniosły 202 mln EUR (w roku ubiegłym: 192 mln. EUR).

Sektor Pharma dzieli się w HELM na dwie części: handel surowcami farmaceutycznymi (API) oraz rozwój i marketing lekarstw. Oba działy rozwijają się z dużymi sukcesami i wniosły spory wkład w wynik finansowy Koncernu HELM 

Od roku 2018 HELM posiada udziały w przedsiębiorstwie rozwojowym Phargentis S.A. specjalizującym się w produktach inhalacyjnych stosowanych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. 

Poza tym sektor Pharma wprowadził na rynek łącznie cztery produkty do leczenia stwardnienia rozsianego, epilepsji, wirusa opryszczki pospolitej oraz infekcji skóry i tkanek miękkich.

Human Resources (Zasobu ludzkie)

W roku 2018 wzrosła ilość pracowników Koncernu Helm na świecie. Dnia 31.12.2018 w HELM w Hamburg zatrudnionych było 664 (w roku ubiegłym: 627) pracowników, w Niemczech było ich 733 (w roku ubiegłym: 688). Na całym zaś świecie, łącznie z podmiotami, w których HELM jest udziałowcem, 1.621 pracowników (w roku ubiegłym: 1.521).

Outlook for 2019

Mimo ogólnego spadkowego trendu w gospodarce światowej HELM jest nastawiona pozytywnie i z ufnością spogląda w rok 2019, w którym kontynuowany będzie rozwój koncernu.

Lokalna działalność dystrybucyjna międzynarodowych spółek córek będzie stanowiła także w trwającym już roku obrachunkowym stabilną podstawę dochodów.

Dzięki nowej Joint Venture HELM Proman Methanol HELM będzie mógł globalnie jeszcze lepiej wprowadzać do obrotu swoje produkty z branży metanolu – znajduje to już odzwierciedlenie w podwyższonych obrotach za pierwszy kwartał 2019. Nowe umowy na dostawy będą miały pozytywny wpływ na działalność w roku 2019.

O firmie HELM

HELM AG to firma rodzinna z siedzibą w Hamburgu z bogatymi tradycjami oraz ponad 118 letnią historią. Jako wielofunkcyjna organizacja marketingowa, HELM prowadzi działalność w sektorze chemicznym, w sektorze ochrony roślin, aktywnych składników farmaceutycznych, w sektorze farmaceutycznym oraz w sektorze nawozów. HELM jest obecnie jedną z największych firm na świecie zajmujących się marketingiem chemikaliów. Firma zapewnia dostęp do kluczowych rynków na świecie dzięki swojej wiedzy regionalnej oraz ponad 100 oddziałom, Biurom Sprzedaży i udziałowi w ponad 30 krajach.

Sophie Oldenburg

Sophie Oldenburg

Corporate Communications

sophie.oldenburg@helmag.com vCard