Komunikat dla prasy: HELM Group - 2016 Wyniki

Raporty HELM mieszczą się w zakresie przychodów firmy z uwagi na niskie ceny ropy. Straty po stronie spółek powiązanych są niekorzystne dla wyników.

Hamburg, 11 maja 2017

Pełne wyniki za rok obrotowy 2016:

  • Przychody: 6,9 bln euro (minus 18%)
  • Straty po stronie udziału w produkcji w Trynidadzie i Tobago.
  • Nieznaczny wzrost w wielkości sprzedaży (plus 4%)
  • Inwestycja w największej w Stanach Zjednoczonych fabryce metanolu
  • Inwestycje całkowite za lata 2016-2018: 500 mln euro
  • Kapitał: 763 mln euro

Bardzo niska cena za ropę naftową - decydujący czynnik dla Grupy HELM w roku obrotowym 2016. Na początku roku cena za baryłkę była poniżej 30 dolarów - około 40%, mniej niż na początku roku 2015. Spadek ceny ropy przyczynił się do niskich cen produktów petrochemicznych, które z kolei spowodowały spadek przychodów Grupy HELM. Wielkość dystrybucji zwiększyła się o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dzięki niewielkiemu wzrostowi marży handlowej, Spółka wygenerowała zysk brutto od produktów na poziomie stałym pomimo spadku w przychodach. Wyniki Grupy HELM podlegały stratom w spółkach powiązanych. Został wypracowany niewielki zysk przed opodatkowaniem na poziomie 2,8 mln euro (2015: 57 mln euro). Niemniej jednak skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazuje stratę po opodatkowaniu.

Hans-Christian Sievers, Prezes Rady Wykonawczej HELM AG, podsumowuje ubiegły rok: "Zdołaliśmy coś uzyskać w tym wymagającym środowisku cechującym się niskimi cenami i dużą niepewnością polityczną. Jednak jesteśmy zmuszeni do zgłoszenia negatywnego wyniku operacyjnego za ubiegły rok obrotowy. Nasz udział mniejszościowy w Methanol Holdings (Trynidad) Ltd. (MHTL) w Trynidarze i Tobago wykazał straty. To problematyczne połączenie niskich cen za metanol, ograniczona podaż gazu dla działalności naszych zakładów produkcyjnych, a główne prace konserwacyjne ograniczyły wydajność i wykazały stratę. Od tego czasu cena metanolu wróciła na swój poziom, a podaż gazu uległa poprawie".

Przychody całkowite przed konsolidacją, zawierające przychody ze sprzedaży agencyjnej, które zostały obniżone z powodu ogólnego spadku cen o 18% do 6,935 bln euro (2015: 8,498 bln euro).

Przychody zewnętrzne spadły o15% do 3,867 bln (2015: 4,540 bln euro).

EBITDA spadło o 50,4 mln euro w roku 2016 do 20,2 mln euro (2015: 70,6 mln euro).

Skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem wynosił 2,8 mln euro (2015: 57 mln euro).

Skonsolidowany wynik po opodatkowaniu wynosił -15,6 mln euro (2015: 35,5 mln euro).

Główny rynek sprzedaży Grupy HELM w roku 2016 to Europa z udziałem 57%, a następnie Ameryka z udziałem 29% i Azja z udziałem 13%.

W roku 2016, HELM podjęło kilka strategicznych decyzji dla przyszłości Grupy:

Inwestycja w największej w Stanach Zjednoczonych fabryce metanolu w Beaumont, Teksas

Razem z naszym długoletnim partnerem PROMAN, HELM zainwestowało 680 mln USD (udział HELM: 170 mln USD) w największej fabryce metanolu w Ameryce Północnej, Natgasoline LLC. Fabryka jest w fazie budowy i zostanie ukończona do końca roku 2017. Nowy zakład będzie miał wydajność 1,75 mln mt na rok, przyczyniając się do lepszej pozycji Grupy HELM jako dystrybutora metanolu.

Ostatni etap dopuszczenia na rynek leków na osteoporozę

Richter-Helm BioTec GmbH & Co. KG joint venture zyskał rekomendację Komisji Europejskiej  w sprawie zatwierdzenia nowego wyrobu medycznego na bazie Teryparatydu, Terrosa. Stosowany jest w leczeniu osteoporozy, redukując ryzyko złamań kości w danej grupie pacjentów. Przedmiotowy lek uzyskał ostateczne dopuszczenie na wprowadzenie na rynek na początku roku 2017.

Pomyślne nabycie leku na tarczycę

HELM Pharma skupia się na nabyciach strategicznych. Lek na tarczycę, który zakupiliśmy w roku 2016 był stosowany w leczeniu zaburzeń czynności tarczycy przez więcej niż 100 lat. To, co jest nowe w opatentowanej płynnej dawce usprawnia właściwe niskie dawkowanie składników aktywnych i ułatwia  dostawę leku dla pacjenta.

Hans-Christian Sievers: "Te inwestycje dowodzą, iż HELM działa perspektywicznie. To, że jesteśmy firmą rodzinną umożliwia nam działania dalekosiężne. Wykorzystując nasze możliwości udowadniamy, że nasza pozycja w roku 2016 była naprawdę dobra i zabezpieczyła nasz biznes na nadchodzące lata. Przeznaczyliśmy w sumie ok. 500 mln euro w okresie 2016-2018 na cele rozwoju biznesu Chemikaliów, Nawozów, Środków Ochrony Zbiorów oraz Działalności Rolnej".

Skonsolidowany wynik: najważniejsze liczby dotyczące rozwoju działalności

Sophie Oldenburg

Sophie Oldenburg

Corporate Communications

sophie.oldenburg@helmag.com vCard

- Wszystkie liczby w mln EUR - 2016 2015 2014
Dochód      
- Globalne dochody 6.935 8.498 9.764
  (-18%) (-13%)  
- Dochody zagraniczne 3.867 4.540 5.054
  (-15%) (-10%)  
Zysk      
- EBITDA 20,2 70,6 186,1
  (-71%) (-62%)  
- Wynik brutto 2,8 57,0 170,8
  (-95%) (-67%)  
- Skonsolidowany wynik netto -15,6 35,5 141,6
  (-144%) (-75%)  
       

Przegląd rozwoju na obszarach biznesowych

Substancje chemiczne: Surowce i pochodne

Segment substancji chemicznych, stanowiący jednostki biznesowe oraz podstawowe chemikalia przemysłowe Surowców i Pochodnych. W roku 2015 zmniejszenie ceny ropy o połowę w porównaniu z jej długotrwałym poziomem ok. 100 US za baryłkę wpłynęło niekorzystne na wyniki biznesowe w roku obrotowym 2016. Ponadto wzrosła presja na marży z uwagi na nadmierną wydajność. Pomimo umiarkowanego wzrostu objętości w wysokości 7%, w tym segmencie odnotowano spadek w przychodach w wysokości 14,6%. Ogólnie segment Substancji Chemicznych uzyskał przychody zewnętrzne w wysokości 2.313,5 mln euro.

Nawóz:

W środowisku spadających cen energii, ceny na rynku światowym za nawóz również odnotowały spadek. Ceny nawozu spadły na skutek wpływu ceny ropy w związku z nadwyżką produktów azotu i fosforanów. Rekordowe wyniki w USA pogorszyły sytuację cenową. HELM odniosło sukces w utrzymaniu dystrybuowanych objętości na poziomie z roku poprzedniego. Jednostka biznesowa Nawozów uzyskała przychody zewnętrzne na poziomie 972,8 mln euro, spadek 21,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Taki spadek może być wynikiem ogólnej sytuacji cenowej.

W roku 2016 miały miejsce inwestycje dla rozwoju biznesu dystrybucyjnego. Nowe terminale zostały wydzierżawione w Bilbao oraz w Barcelonie, Hiszpanii, jak również w Koper, w Słowenii, a w USA powiększyliśmy nasze terminale w Memfis, Tennessee oraz Helena, Arkansas.

Ochrona Zbiorów:

Ceny za towar pozostały na niskim poziomie w roku 2016, w związku z czym dochody z upraw były niskie. Duży asortyment produktów ochrony zbiorów dla wszystkich ważnych zbiorów na świecie doprowadził do nacisku na ceny, w wyniku czego rynek nieznacznie się skurczył. Pomimo trudnej sytuacji na rynku, jednostka biznesowa zdołała zwiększyć przychody o 11,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, aby osiągnąć 260 mln euro. Główny rynek sprzedaży dla Produktów Ochrony Zbiorów to Ameryka Północna, Ameryka ‎Łacińska oraz Europa.

Pharma:

Portfolio produktów działalności Pharma, skierowane do poszczególnych docelowych rynków i klientów został powiększony w roku 2016. Poza skupieniem się na terapii onkologicznej, hormonalnej, lekach przeciwinfekcyjnych, centralnym układzie nerwowym (CNS) oraz układzie naczyniowym, HELM zapewnia działania rozwojowe i laboratoryjne na poszczególnych rynkach. Powyższe zapewnia wydajną produkcję wyrobów gotowych oraz wysokie standardy jakości. Jednostka biznesowa Pharma zyskała przychody zewnętrzne w wysokości 205,7 mln euro.

HELM International:

HELM to spółka międzynarodowa z więcej niż 100 filiami w ponad 30 państwach. W minionym roku obrotowym, filie zarządzane przez HELM International uzyskały doskonały i stabilny zysk. Kolejna filia, HELM Suisse została ustanowiona w roku 2016 w Zurychu, w Szwajcarii, podczas gdy w roku 2017 otwarliśmy nowe Biuro Sprzedaży w Busan, w Korei.

Zasoby Ludzkie:

W roku 2016, całkowita liczba pracowników w globalnej organizacji HELM pozostała bez istotnych zmian. Na dzień 31 grudnia 2016 r. HELM zatrudniało 623 (31.12.2015: 631) pracowników w Hamburgu, 684 (694) w Niemczech oraz 1.495 (1.489) na świecie.

Prognozy na rok 2017

HELM dobrze rozpoczęło swoją działalność w roku 2017. W czwartym kwartale, cena za ropę wydaje się powracać do swojego poziomu, podczas gdy ceny za gaz również ulegają podwyższeniu. Od początku roku 2017, produkty chemiczne podrożały, gdzie kilka z nich uległy znacznej zwyżce.

Hans-Christian Sievers: „Czekamy z niecierpliwością na dobrą pierwszą połowę i oczekujemy wzrostu w przychodach na poziomie 14% w porównaniu z takim samym okresem w poprzednim roku”.

O firmie HELM: 

HELM AG to rodzinna firma z siedzibą w Hamburgu w Niemczech, której tradycja sięga ponad 116 lat. Jako wielofunkcyjna organizacja zajmująca się sprzedażą i dystrybucją, firma HELM działa w sektorze chemikaliów za pośrednictwem oddziałów zajmujących się surowcami i pochodnymi, w sektorze środków ochrony roślin, aktywnych substancji farmaceutycznych, farmaceutyków i produktów medycznych oraz w sektorze nawozów sztucznych. HELM jest jedną z największych na świecie firm marketingowych zajmujących się chemikaliami, zapewniającą dostęp do najważniejszych światowych rynków dzięki dobrej znajomości danych regionów i posiadaniu ponad 100 oddziałów, biur sprzedaży i udziałów w innych firmach w ponad 30 krajach.