Imprint

Centrala (Operatorów witryn)

HELM AG
Nordkanalstrasse 28
20097 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 2375-0
Fax: +49 40 2375-1845

E-Mail: info@helmag.com
Internet: www.helmag.com

Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy w Hamburgu
Numer rejestracji: HRB 22263
Numer Informacji Podatkowej: DE 118619592

Zarząd

Hans-Christian Sievers, Prezes
Volker Seebeck
Stephan Schnabel
Bernd Stoiber
Dr. John Lührs
Dr. Martin Kuzaj

Rada Nadzorcza

Dieter Schnabel, Prezes

Kontakt dla mediów

Sophie Saul, Public Relations i Komunikacji Korporacyjnej
HELM AG 
Nordkanalstrasse 28
20097 Hamburg 
Germany

Zarejestrowane biuro HELM Polska Sp. z o.o. 

HELM Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 42 
PL-02-672 Warszawa 
Poland

Tel.: +48 22 6543500
Fax: +48 22 6542950 

E-Mail: hps@helmpolska.com
Internet: www.helmpolska.com