Lokalizacje
  HELM jest reprezentowany na całym świecie poprzez oddziały i biura sprzedaży zlokalizowane w ponad 30 krajach.

  Zapewnienie jakości

  W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi w naszej firmie wysokimi wymaganiami jakościowymi w naszych zakładach produkcyjnych przeprowadzane są audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

  W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi w naszej firmie wysokimi wymaganiami jakościowymi w naszych zakładach produkcyjnych przeprowadzane są audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

  Najwyższa jakość to znak rozpoznawczy HELM AG i nasze podstawowe zobowiązanie. Wysoko zmotywowane zespoły złożone z pracowników posiadających ogromne doświadczenie codziennie współpracują z naszymi europejskimi partnerami, aby zagwarantować spełnienie, a w miarę możliwości przekroczenie, najwyższych standardów. Dotyczy to w szczególnie skuteczności i bezpieczeństwa naszych produktów, które były testowane m.in. przez urzędowe służby ochrony roślin Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Dzięki temu z naszych produktów korzysta coraz większa grupa klientów na całym świecie.

  We współpracy z partnerami zewnętrznymi, jak również we własnych laboratoriach, stale opracowujemy nowe formuły produktów, abyśmy mogli oferować klientom najbardziej efektywne i najlepiej dopasowane receptury mające różnorodne zastosowania oraz produkty jak najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Są one poddawane testom w dedykowanej stacji testowej w pobliżu Hamburga. Dodatkowo dysponujemy szeregiem laboratoriów na całym świecie, w których we współpracy z audytorami zewnętrznymi, m.in. SGS, przeprowadzane są regularne oceny całego stosowanego w naszej firmie procesu produkcji i łańcucha logistycznego. Co roku ponosimy znaczne koszty, aby zapewnić spełnienie naszej najważniejszej obietnicy: „HELM AG to symbol najwyższej jakości“.