Polityka prywatności

DEKLARACJA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Firma HELM Polska Sp. z o.o. (zwana dalej HELM) zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo prywatnych danych Użytkownika uzyskiwanych podczas korzystania z naszego serwisu internetowego. Ochronę danych osobowych Użytkownika traktujemy bardzo poważnie. Z tego też powodu HELM chciałaby aby Użytkownicy wiedzieli jakie dane są zachowywane, a jakie nie. Niniejsza deklaracji ochrony prywatności zawiera informacje o podejmowanych przez HELM środkach bezpieczeństwa.

GROMADZENIE DANYCH

Z naszego serwisu korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne do dostarczenia żądanego produktu czy realizacji żądanej usługi. W trakcie gdy Użytkownik korzysta z naszego serwisu, na serwerach zostają zapisane dane służące różnorakim celom związanym z bezpieczeństwem. Dane te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, adres strony, z której nastąpiło odwołanie do naszej strony, adresy stron, do których nastąpiły odwołania z naszego serwisu oraz adres IP Użytkownika. W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co uniemożliwia ich identyfikację. W przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są stronom trzecim w celu dostarczenia żądanych produktów lub realizacji żądanych usług, jak również w innych celach, dla których Użytkownik udzielił upoważnienia, wykorzystywane są środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas rejestracji, wypełniania formularzy, przesyłając pocztę elektroniczną, w zamówieniach na produkty lub usługi, w zapytaniach o zamawiane materiały oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje firmie. 

Informacje, które Użytkownik udostępnia przez Stronę, są zbierane przez HELM. Może ona gromadzić dane osobowe, takie jak:

  • imię i nazwisko użytkownika, 
  • jego adres email oraz
  • inne dane, na które użytkownik wyraził zgodę. 

Serwer strony gromadzi i przechowuje następujące ogólne informacje na temat Użytkownika: 

  • domenę z której uzyskuje dostęp do Internetu; 
  • datę i czas jego dostępu do strony; 
  • adres internetowy strony, którą bezpośrednio zalinkował; 
  • typ urządzenia i przeglądarki internetowej, z której korzysta, by uzyskać dostęp do strony. 

Informacje te są gromadzone automatycznie. Są one wykorzystywane, by pomóc HELM polepszać stronę poprzez sprawdzanie liczby odwiedzających stronę, liczby nowych użytkowników, pochodzenie odnośników, popularności strony, zakresu użytkowania, oraz rodzajów błędów, tak, by móc sprawić, by strona HELM były dla Użytkownika najbardziej użyteczna.

Baza danych wraz z jej zawartością pozostaje w naszej firmie i przechowywana jest w jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed naszą firmą. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane przez nas lub naszych przedstawicieli do wykorzystania w jakiejkolwiek formie stronom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa. 

Firma HELM podejmuje się kontroli oraz bierze na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Część tych danych może być przechowywana lub przetwarzana na komputerach podlegających innemu prawu, np. Stanów Zjednoczonych, którego przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów prawa, którym podlega Użytkownik. W takich przypadkach zagwarantowane zostanie zastosowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia przez jednostkę przetwarzającą dane w takim państwie środków ochrony odpowiadających środkom mającym zastosowanie w kraju Użytkownika.

CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych produktów lub realizacji żądanych przez niego usług, lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem przypadków, w których prawo przewiduje inaczej.

PRAWO DO DOSTĘPU I WPROWADZANIA POPRAWEK

Użytkownik ma prawo przeglądać i korygować wszelkie dane osobowe przechowywane 

w naszym systemie jeśli uważa, że mogą one być nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce lub skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych pod adresem podanym w informacjach kontaktowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przyszłe wykorzystanie jego danych osobowych. Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce lub skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych pod adresem podanym w informacjach kontaktowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

PLIKI COOKIE

Niektóre nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z witryny przez danego Użytkownika. Pliki cookie są identyfikatorami, które nasz serwer może wysyłać do komputera Użytkownika w celu identyfikacji komputera wykorzystywanego w trakcie danej sesji. Większość przeglądarek jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub tak skonfigurować przeglądarkę, by przed akceptacją cookie informowała o tym Użytkownika. Brak akceptacji plików cookie może spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

BEZPIECZEŃSTWO

HELM stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne.

KONTAKT

Ewentualne problemy, pytania oraz sugestie prosimy zgłaszać na poniższy adres osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych. Podejmiemy wszelkie starania, zasadne z punktu widzenia praktyki handlowej, by odpowiedzieć na wszelkie żądania i w razie konieczności uaktualniać dane osobowe użytkownika.

Datenschutzbeauftragterhelmag.com 

Ciągły rozwój Internetu wymaga okresowych poprawek w naszej Polityce Prywatności. HELM zastrzega sobie zatem prawo do wprowadzania koniecznych zmian. HELM może zmieniać niniejszą Politykę Prywatności według własnego uznania. Powiadomienie przekazywane będzie poprzez aktualizację niniejszego dokumentu. Należy okresowo i starannie czytać niniejszą Politykę Prywatności. Poprzez korzystanie z tej strony, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na gromadzenie przez HELM i udostępnianie jego danych osobowych wskazanych w Polityce zgodnie z warunkami obowiązującej w danym momencie Polityki Prywatności.

Ostatnia aktualizacja 15 czerwca 2015 roku