Każdy dzień przynosi nowe możliwości

Praca w HELM na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży w dziale Środków Ochrony Roślin dała Timowi Martinowi wyjątkową możliwość sprawdzenia się przy realizacji wielu zadań i obowiązków.

Każdy dzień pracy w firmie HELM jest trochę inny od pozostałych, co czyni moją pracę ciekawą i emocjonującą. W ciągu typowego dnia pracy prowadzę rozmowy handlowe z naszymi licznymi dystrybutorami i biorę udział w telekonferencjach, podczas których omawiane są najnowsze trendy cenowe w Chinach. Moje zdanie jest brane pod uwagę przy podejmowaniu wielu decyzji mających wpływ na szereg zagadnień dotyczących naszej działalności. Mam swój udział w ustalaniu cen produktów i wielkości produkcji, współpracuję także z kolegami z firmy i uniwersytecką kadrą naukową przy wyborze produktów, które trafią na lokalne rynki.

Mam możliwość uczestniczenia w realizacji wielu różnorodnych zadań. Dzięki temu, pogłębiam specjalistyczną wiedzę i doskonalę umiejętności z zakresu rolnictwa specjalistycznego, z czego korzyści czerpią nasi klienci, nasz sektor i nasza firma. Dzięki różnorodności zadań, jakie wykonuję w firmie HELM, lepiej rozumiem rynki, na których działamy i zapewniam wartość dodaną naszej ofercie produktów.

Praca w firmie HELM daje mi wiele okazji do rozwijania umiejętności i wykorzystywania ich w środowisku, gdzie ceni się odpowiedzialność osobistą, inicjatywę i pracę zespołową.

“Każdy dzień pracy w firmie HELM jest trochę inny od pozostałych, co czyni moją pracę ciekawą i emocjonującą.”