HELM - rodzinna spółka akcyjna założona zgodnie z prawem niemieckim

Dieter Schnabel, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Hermann Schnabel kupił Spółkę od Karla Otto Helma w 1950 roku, skoncentrował się na handlu chemikaliami i tym samym zapoczątkował pomyślny rozwój firmy. Stał na czele Spółki do roku 1984, a następnie przekazał ją w ręce syna, Dietera Schnabla, który prowadził i z powodzeniem rozwijał Spółkę przez 28 lat. W roku 2012 Dieter Schnabel przestał pełnić funkcję dyrektora naczelnego i został przewodniczącym rady nadzorczej. Dzisiaj funkcję członka zarządu pełni przedstawiciel trzeciego pokolenia Stephan Schnabel, który odpowiada za Dział Środków Ochrony Roślin.

Niezmiennie od 1950 roku Spółka pozostaje w rękach rodziny

Ciągłość i stabilność przy podejmowaniu decyzji to typowe pozytywne cechy rodzinnych przedsiębiorstw, które są w stanie z powodzeniem unikać krótkoterminowych celów i korzyści, co często nie udaje się publicznym spółkom akcyjnym z ograniczoną odpowiedzialnością.
W HELM AG nie podejmuje się żadnych pochopnych działań w oparciu o wyniki kwartalne. HELM myśli i działa pokoleniowo, a nie kwartalnie.

Dzięki restrykcyjnej polityce reinwestowania wypracowane zyski pozostają w Spółce. Zwiększa to poziom rezerw, zapewnia Grupie wysoki współczynnik kapitału własnego, a tym samym niezależność. Oznacza to zachowanie suwerenności przy podejmowaniu decyzji i daje Spółce szansę na samodzielny zrównoważony rozwój bez konieczności polegania na innych. Na przestrzeni minionych dziesięcioleci Spółka dostarczyła przekonujących dowodów potwierdzających, że to właściwe podejście.