HELM - rodzinna spółka akcyjna założona zgodnie z prawem niemieckim

Hermann Schnabel kupił Spółkę od Karla Otto Helma w 1950 roku, skoncentrował się na handlu chemikaliami i tym samym zapoczątkował pomyślny rozwój firmy. Stał na czele Spółki do roku 1984, a następnie przekazał ją w ręce syna, Dietera Schnabla, który prowadził i z powodzeniem rozwijał Spółkę przez 28 lat. W roku 2012 Dieter Schnabel przestał pełnić funkcję dyrektora naczelnego i został przewodniczącym rady nadzorczej. Stephan Schnabel, należący do trzeciego pokolenia rodziny udziałowców, obejmuje dzisiaj stanowisko Prezesa Zarządu. Dieter Schnabel posiada 60% udziałów w HELM AG, Stephan Schnabel 40%.

Niezmiennie od 1950 roku Spółka pozostaje w rękach rodziny

Ciągłość i stabilność przy podejmowaniu decyzji to typowe pozytywne cechy rodzinnych przedsiębiorstw, które są w stanie z powodzeniem unikać krótkoterminowych celów i korzyści, co często nie udaje się publicznym spółkom akcyjnym z ograniczoną odpowiedzialnością.
W HELM AG nie podejmuje się żadnych pochopnych działań w oparciu o wyniki kwartalne. HELM myśli i działa pokoleniowo, a nie kwartalnie.

Dzięki restrykcyjnej polityce reinwestowania wypracowane zyski pozostają w Spółce. Zwiększa to poziom rezerw, zapewnia Grupie wysoki współczynnik kapitału własnego, a tym samym niezależność. Oznacza to zachowanie suwerenności przy podejmowaniu decyzji i daje Spółce szansę na samodzielny zrównoważony rozwój bez konieczności polegania na innych. Na przestrzeni minionych dziesięcioleci Spółka dostarczyła przekonujących dowodów potwierdzających, że to właściwe podejście.