Lokalizacje
HELM jest reprezentowany na całym świecie poprzez oddziały i biura sprzedaży zlokalizowane w ponad 30 krajach.

HELM POLSKA SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 42
PL-02-672 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 6543500
Fax: +48 22 6542950

E-mail: hpshelmpolska.pl