Nasza Wizja i Misja

Wizja
  • Nasza rodzinna i globalna firma dąży do uzyskania pozycji wiodącego partnera w dziedzinie substancji chemicznych, nauk o życiu oraz przemysłu rolniczego.
Misja
  • Posiadamy wiodącą wiedzę ekspercką na polu marketingu, dystrybucji, logistyki oraz rozwoju produktu i projektu.
  • Dla wybranych wyrobów inwestujemy we wspólne przedsięwzięcia produkcyjne.
  • Nasz globalny zespół jest oddany swojej pracy i niezawodny, a także wyróżnia się wysokim potencjałem w wdrażaniu kreatywnych rozwiązań.
  • Posiadamy długoterminowe zobowiązania względem naszych partnerów biznesowych i pracowników.
  • Tworzymy zrównoważone wartości dla naszych wszystkich interesariuszy.
  • Nasze fundamentalne wartości to uczciwość i odpowiedzialność społeczna, a także zgodność z wymogami i zrównoważony rozwój.